עריכת מאמר – סלע המחלוקת – כתובת לטינית חדשה נחשפה ליד שער שכם/ גרשון אדלשטיין

4 בנובמבר 2017

עריכת מאמר – אספקטים כלכליים בבניין ה”ירוק” ביותר בישראל/ אלדד קצביץ’

4 בנובמבר 2017