כוח הבחירה/ רועי יהודה

5 בנובמבר 2017

כדי לחיות צריך למות קודם/ אלי דרזי

5 בנובמבר 2017

סטודיו תומאס – תומר שלום

4 בנובמבר 2017

אתר – MPLIVE

4 בנובמבר 2017

עריכת מאמר – סלע המחלוקת – כתובת לטינית חדשה נחשפה ליד שער שכם/ גרשון אדלשטיין

4 בנובמבר 2017

עריכת מאמר – אספקטים כלכליים בבניין ה”ירוק” ביותר בישראל/ אלדד קצביץ’

4 בנובמבר 2017

מחלת נפש/ רונן דוד

4 בנובמבר 2017

ראשית כל/ אריה בר חן

4 בנובמבר 2017

מחול פורש כנפיים/ ד”ר רות אשל

4 בנובמבר 2017

יואב לוי/ מרועה צאן למלך ישראל

4 בנובמבר 2017

מעגלון/ רונן דוד

4 בנובמבר 2017

העורבים/ אלי דרזי

9 בספטמבר 2017