תרגום טקסטים הוא שירות הנחוץ לנו במצבים שונים, למשל, תרגום מאמרים או עבודות, במסגרת לימודים אקדמיים, תרגום מסמכים רשמיים לצורך הגירה למדינה זרה או לימודים בחו"ל, תרגום לצורך הליכים משפטיים ועוד. אל מי ניתן לפנות כדי לתרגם טקסטים? יש חברות תרגום המעסיקות מתרגמים דוברי שפות שונות וניתן גם לפנות למתרגמים העובדים באופן עצמאי.

המסגרת שבה נקבל שירותי תרגום טקסטים, חברה או מתרגם עצמאי, אינה חשובה, כמו התאמתו של המתרגם לביצוע עבודת התרגום. במה דברים אמורים? על המתרגם, ראשית כל, להיות בקיא בשפת המקור ובשפת היעד, בקיאות מלאה. מלבד זאת, עליו להיות מסודר ומדויק בעבודתו, על מנת שלא יפספס פרטים במהלך עבודת התרגום, שכן אנו רוצים לקבל תרגום נאמן למקור. כמו כן, רצוי מאוד כי למתרגם יהיה ניסיון רב בתרגום טקסטים ובפרט, ניסיון ספציפי בתרגום טקסטים בתחום המדובר. כך למשל, אם מדובר בתרגום של מאמר משפטי, כדאי כי המתרגם יהיה בעל השכלה משפטית או לכל הפחות, בעל ניסיון עשיר מאוד בתרגום טקסטים משפטיים.  

הניסיון של המתרגם חשוב מאוד, על מנת שיכיר את הטרמינולוגיה היטב ויוכל לתרגם נאמנה את המסמך כולו, לרבות כל המונחים המופיעים בו.

נציין כי כאשר מדובר במסמך משפטי הזקוק לאישור נוטריוני, ניתן, במקום לפנות למתרגם, לפנות לנוטריון השולט בשתי השפות (שפת המקור ושפת היעד), אשר יתרגם אותו ויעניק את האישור הנוטריוני הנדרש.

שימו לב לאספקט נוסף חשוב – המחיר ולוח הזמנים! טרם בחירת המתרגם, כדאי לערוך סקר מחירים, כדי לוודא מהו התעריף המקובל לתרגום, שכן אנו רוצים לקבל מחיר הוגן לשירות שאנו מקבלים. כמו כן, חשוב מאוד לוודא כי לוח הזמנים של המתרגם מאפשר לו לבצע את עבודת התרגום במועד המתאים לנו. לנקודה זו חשיבות רבה במיוחד, כאשר יש לחץ של זמן, למשל, כשיש צורך לתרגם מסמכים במסגרת הליך משפטי.